“Η κρίση στο χώρο του βιβλίου και η αυτοδιαχείριση ώς κοινωνική ανάγκη”, στο Paratodos