“Η ελληνική εθνική ιδεολογία πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή”, Παρασκευή 14/3 στο Νοσότρος